باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا

تاریخ: 02 خرداد 1402

آغاز کلاس مربیگری فوتبال درجه B آسیا در باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا

کلاس مربیگری فوتبال درجه B آسیا در باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا آغاز شد.

 

روتیتر